VolleybalClub Zwalm

VZW

Privacyverklaring

Algemeen

 

VC Zwalm houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 

-  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze vertrekt zijn

-  passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

-  geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.

 

Indien je na vragen hebt over deze verwerking kan je hiervoor contact opnemen met het bestuur via ina.fache@hotmail.com.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door VC Zwalm verwerkt voor volgende doeleinden:

 

-  versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-  subsidiĆ«ring door de overheid

-  bedeling spelers uitrusting in de goede maat

-  inschrijving en verzekering bij de overkoepelende volleybal organisatie

 

Welke gegevens verwerken we?

 

-  identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer

-  persoonsgegevens: geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, maat spelers uitrusting

 

Wie verwerkt de gegevens?

 

Deze worden verwerkt door het bestuur van de club.

Wijze van verwerking: de gegevens worden verwerkt op een beveiligde PC.

 

Je rechten omtrent de gegevens

 

Je hebt recht op inzage, kopij, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die we hebben ontvangen. Via ina.fache@hotmail.com kan je ons hiervoor contacteren.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijziging privacyverklaring

 

VC Zwalm kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 29 augustus 2018.

 

SPONSORS